Tarieven

Tarieven

icon

Transparantie

hands

Duidelijke afspraken

icon

Binnen ieders budget

Omdat het advocatenkantoor Jan COCQUYT van mening is dat een advocaat voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn, worden de prestaties aangerekend conform de richtlijnen van de Orde van Advocaten te Antwerpen.

De aangerekende prestaties zijn onder te verdelen in twee luiken:
– ereloon: zijnde de vergoeding voor het intellectueel werk van de advocaat;
– kosten van hoofdzakelijk administratieve aard.

Ereloon:

Het ereloon wordt berekend volgens de richtlijnen van de Orde van Advocaten te Antwerpen en kan op drie manieren bepaald worden:
– per tijdseenheid, hierbij wordt een bedrag van 125 EUR per effectief gepresteerd uur in rekening gebracht;
– vergoeding naargelang de waarde van de zaak, wat neerkomt op een percentage op een in geld bepaalbare waarde van een zaak;
– vergoeding naar de aard van de zaak, te weten een forfaitair bedrag per prestatie of per reeks van prestaties.

De cliënt wordt steeds op voorhand ingelicht welk van de drie manieren zal gehanteerd worden bij de berekening van het ereloon.

Indien de cliënt zulks wenst wordt voorafgaandelijk een standaardovereenkomst opgesteld.

De financiële mogelijkheden van de cliënt speelt natuurlijk ook een rol bij de berekening van het ereloon.

Voor een eerste consultatie wordt een forfaitair bedrag van 50 EUR (incl. BTW) aangerekend.

Kosten:

De in een dossier gemaakte kosten worden aangerekend tegen de volgende tarieven (excl. BTW):

opening nieuw dossier 50,00 €
briefwisseling per pagina 11,00 €
Uitgaande emails 6,00 €
redactie processtukken (verzoekschriften, dagvaarding, conclusies – per pagina 12,00 €
Verplaatsingen (per kilometer) 0,50 €
Kopies (per pagina) 0,15 €
Kosten voorgeschoten door het kantoor (attesten, uittreksels, deurwaarderskosten) Kostprijs
Vacatiekosten (per vacatie) 50,00 €

Alle bedragen dienen verhoogd te worden met de BTW ad 21 %

Uw dossier in goede handen

Jan Cocquyt

Kennis en ervaringen

Jan Cocquyt

De belangen van de cliënt centraal

Jan Cocquyt