Info

Verplicht aan de cliënt te verstrekken informatie

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Jan COCQUYT.
Mr. Jan COCQUYT is advocaat in België, en is ingeschreven aan de balie van Antwerpen.
Het kantoor van mr. Jan COCQUYT is gevestigd te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 287 bus 6
Mr. Jan COCQUYT baat zijn kantoor in persoonlijke naam uit.
De zetel van het kantoor is gevestigd te 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 287 bus 6.
Het ondernemingsnummer van het kantoor van mr. Jan COCQUYT is 0812.418.946.
Per e-mail kan u mr. Jan COCQUYT bereiken via jan.cocquyt@belgacom.net.
De beroepsaansprakelijkheid van mr. Jan COCQUYT is verzekerd bij ETHIAS, Rue des Croisiers 24, 4000 Luik.
De polis die de beroepsaansprakelijkheid van mr. Jan COCQUYT verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij mr. Jan COCQUYT, terecht voor onder meer volgende diensten: juridisch advies, bijstand bij geschillen voor de rechtbank.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. Jan COCQUYT bereiken:

via post op het adres: Bisschoppenhoflaan 287 bus 6 – 2100 Deurne
via fax op het nummer: 03/ 324.99.02
via e-mail op het adres: jan.cocquyt@belgacom.net
of via telefoon op het nummer: 03/ 324.99.01

Opmerking:

– Mr. COCQUYT maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen. Hij neemt hier aldus geen informatie over op in alle informatiedocumenten waarin hij zijn diensten in detail beschrijft.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Het optreden van mr. Cocquyt is onderworpen aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals geregeld in volgende gedragscode of reglement: Reglement invordering van erelonen van balie Antwerpen van 27 juni 2005.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website www.balieantwerpen.be > erelonen > klachten.